Kontakt
+ 48 796 811 501
kontakt@apestudio.gniezno.pl

 

Usługi B2B

Oferta skierowana jest do firm i instytucji.

W zakres naszych usług wchodzą:

 • usługa stałej gotowości serwisowej
 • dbanie o ciągłość pracy stacji roboczych
 • dbanie o ciągłość pracy urządzeń peryferyjnych 
 • usuwanie poważnych awarii (awarie systemów kluczowych – uniemożliwiających pracę firmy) po godzinach pracy w weekendy i ew. święta
 • aktualizacje sterowników i oprogramowania
 • dobór platformy sprzętowej, komponentów i urządzeń peryferyjnych
 • ocena uszkodzeń komponentów, stacji roboczych
 • instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych
 • migracja danych w obrębie stacji roboczych
 • konfiguracja i nadzór nad systemem poczty e-mail
 • kompleksowa obsługa strony internetowej należącej do Zamawiającego 
 • okresowa konserwacja całego sprzętu komputerowego oraz w razie konieczności jego naprawa
 • ewidencja i zarządzanie licencjami i oprogramowaniem 
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa danych ze stacji roboczych, wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie ze standardami w tym zakresie
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa danych kluczowych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie ze standardami w tym zakresie
 • prowadzenie spraw związanych z naprawami sprzętu komputerowego -prowadzenie dziennika napraw i aktualizacji sprzętu

Miesięczny koszt usługi ustalany jest indywidualnie na podstawie potrzeb zamawiającego.